Khoảng cách (km)
Pace
869 Số lần chạy
13 Điểm thưởng
Đơn hàng
3504011.2 Đóng góp (vnđ)

Đặng Kim Hiếu

Mã người dùng: 79579
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
340.38km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
7Ngày 6Giờ 25Phút
0km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
44Ngày 6Giờ 25Phút
0km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
7Ngày 6Giờ 25Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 10.05km / 10km - COT 2:30:00 (Đã chạy 1:00:58)
100% 168.93km / 120km
Bộ sưu tập

Huy chương