Khoảng cách (km)
Pace
1279 Số lần chạy
13 Điểm thưởng
Đơn hàng
2119648.4 Đóng góp (vnđ)

Dang Hieu

Mã người dùng: 79579
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
42.9% 36.05km / 84km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
13Ngày 0Giờ 50Phút
62.6% 50.13km / 80km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
13Ngày 0Giờ 50Phút
61.4% 224.23km / 365km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
312Ngày 0Giờ 50Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 168.93km / 120km
Bộ sưu tập

Huy chương