Khoảng cách (km)
Pace
315 Số lần chạy
6 Điểm thưởng
Đơn hàng
1881622.5 Đóng góp (vnđ)

Phạm Việt Thắng

Mã người dùng: 118120
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 5.62km / 5km - COT 1:15:00 (Đã chạy 0:38:55)
100% 120.74km / 120km
Bộ sưu tập

Huy chương