Khoảng cách (km)
Pace
1359 Số lần chạy
6 Điểm thưởng
Đơn hàng
3688112.2800000594 Đóng góp (vnđ)

Nguyễn Ngọc Minh

Mã người dùng: 98622
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
67.39km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
40Ngày 12Giờ 34Phút
0km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
40Ngày 12Giờ 34Phút
Không Hoàn Thành
0% 0km / 21km - COT 4:30:00 (Đã chạy 0:00:00)
450.55km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
10Ngày 12Giờ 34Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
Bộ sưu tập

Huy chương