Khoảng cách (km)
Pace
475 Số lần chạy
40 Điểm thưởng
Đơn hàng
1514115.5 Đóng góp (vnđ)

Bùi Duy Đông

Mã người dùng: 113730
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
82.0% 68.95km / 84km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
13Ngày 12Giờ 10Phút
0km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
40Ngày 12Giờ 10Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 21.36km / 21km - COT 4:30:00 (Đã chạy 2:29:02)
100% 121.05km / 120km
Bộ sưu tập

Huy chương