Khoảng cách (km)
Pace
548 Số lần chạy
83 Điểm thưởng
Đơn hàng
794988 Đóng góp (vnđ)

Nguyen Minh Tuan

Mã người dùng: 32103
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
0km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
46Ngày 1Giờ 46Phút
91.4% 45.73km / 50km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
3Ngày 1Giờ 46Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
Bộ sưu tập

Huy chương