Khoảng cách (km)
Pace
1114 Số lần chạy
12 Điểm thưởng
Đơn hàng
3535286.5 Đóng góp (vnđ)

Trương Tuấn

Mã người dùng: 180118
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
0km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
44Ngày 5Giờ 20Phút
877.65km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
7Ngày 5Giờ 19Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 21.25km / 21km - COT 4:30:00 (Đã chạy 3:06:10)
100% 157.49km / 120km
Bộ sưu tập

Huy chương