Khoảng cách (km)
Pace
514 Số lần chạy
18 Điểm thưởng
Đơn hàng
2263194.4699999997 Đóng góp (vnđ)

Bùi Thiên Thắng

Mã người dùng: 173826
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
24.5% 10.31km / 42km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
17Ngày 3Giờ 1Phút
0km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
46Ngày 3Giờ 1Phút
293.19km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
9Ngày 3Giờ 0Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 21.23km / 21km - COT 4:30:00 (Đã chạy 2:19:06)
100% 193.91km / 120km
Bộ sưu tập

Huy chương