Khoảng cách (km)
Pace
465 Số lần chạy
18 Điểm thưởng
Đơn hàng
1300312.2 Đóng góp (vnđ)

Thanh Dinh

Mã người dùng: 84991
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
49.6% 46.62km / 94km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
37Ngày 0Giờ 19Phút
73.1% 36.59km / 50km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
13Ngày 0Giờ 19Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 77.73km / 20.23km
Bộ sưu tập

Huy chương