Khoảng cách (km)
Pace
714 Số lần chạy
0 Điểm thưởng
Đơn hàng
1720860.6 Đóng góp (vnđ)

Tran Hung Dao

Mã người dùng: 11137
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
30.0% 25.24km / 84km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
15Ngày 5Giờ 3Phút
0km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
44Ngày 5Giờ 3Phút
0km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
7Ngày 5Giờ 3Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 21.5km / 21km - COT 4:30:00 (Đã chạy 2:05:10)
100% 234.21km / 120km
Bộ sưu tập

Huy chương