Khoảng cách (km)
Pace
1287 Số lần chạy
6 Điểm thưởng
Đơn hàng
1720860.6 Đóng góp (vnđ)

Tran Hung Dao

Mã người dùng: 11137
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
72.2% 60.68km / 84km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
12Ngày 23Giờ 35Phút
76.6% 153.32km / 200km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
12Ngày 23Giờ 35Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 234.21km / 120km
Bộ sưu tập

Huy chương