Khoảng cách (km)
Pace
970 Số lần chạy
14 Điểm thưởng
Đơn hàng
3333814.2 Đóng góp (vnđ)

Nguyen Van Hien

Mã người dùng: 100784
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
52.0% 43.7km / 84km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
16Ngày 3Giờ 24Phút
Không Hoàn Thành
0% 0km / 42km - COT 8:00:00 (Đã chạy 0:00:00)
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 149.02km / 120km
Bộ sưu tập

Huy chương