Khoảng cách (km)
Pace
173 Số lần chạy
33 Điểm thưởng
Đơn hàng
992724.47 Đóng góp (vnđ)

Lê Hoàng Đình

Mã người dùng: 86813
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
0km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
46Ngày 3Giờ 46Phút
187.31km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
9Ngày 3Giờ 46Phút
85.79km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
3Ngày 3Giờ 46Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 21.04km / 21km - COT 4:30:00 (Đã chạy 2:30:03)
Bộ sưu tập

Huy chương