Khoảng cách (km)
Pace
1205 Số lần chạy
0 Điểm thưởng
Đơn hàng
5383394.699999998 Đóng góp (vnđ)

TRUNG NAM

Mã người dùng: 233343
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
56.4% 47.44km / 84km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
18Ngày 3Giờ 24Phút
0km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
46Ngày 3Giờ 24Phút
571.05km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
9Ngày 3Giờ 24Phút
16.86km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
9Ngày 3Giờ 24Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 21.12km / 21km - COT 4:30:00 (Đã chạy 2:10:10)
Bộ sưu tập

Huy chương