Khoảng cách (km)
Pace
217 Số lần chạy
0 Điểm thưởng
Đơn hàng
438281 Đóng góp (vnđ)

Ngô Thanh Tuyền

Mã người dùng: 183367
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
12.7% 5.36km / 42km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
20Ngày 1Giờ 29Phút
88.2% 13.94km / 15.8km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
9Ngày 1Giờ 29Phút
25.8% 13.94km / 54km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
9Ngày 1Giờ 29Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 77.71km / 20.23km
Bộ sưu tập

Huy chương