Khoảng cách (km)
Pace
364 Số lần chạy
0 Điểm thưởng
Đơn hàng
1220693.9 Đóng góp (vnđ)

Ngô Thanh Tuyền

Mã người dùng: 183367
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
8.7% 3.66km / 42km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
17Ngày 4Giờ 21Phút
87.6% 18.4km / 21km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
2Ngày 4Giờ 21Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 5.17km / 5km - COT 1:15:00 (Đã chạy 1:08:35)
100% 77.71km / 20.23km
Bộ sưu tập

Huy chương