Khoảng cách (km)
Pace
650 Số lần chạy
0 Điểm thưởng
Đơn hàng
509003.5 Đóng góp (vnđ)

Nguyễn Dũng

Mã người dùng: 108421
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
97.6% 41.03km / 42km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
17Ngày 1Giờ 50Phút
0km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
46Ngày 1Giờ 50Phút
0km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
9Ngày 1Giờ 50Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 21.75km / 21km - COT 4:30:00 (Đã chạy 3:58:03)
100% 200.14km / 120km
Bộ sưu tập

Huy chương