Khoảng cách (km)
Pace
488 Số lần chạy
6 Điểm thưởng
Đơn hàng
311869 Đóng góp (vnđ)

Nguyễn Duy Việt

Mã người dùng: 104164
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
20.4% 4.29km / 21km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
14Ngày 0Giờ 6Phút
88.1% 18.51km / 21km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
6Ngày 0Giờ 6Phút
24.4% 89.35km / 365km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
312Ngày 0Giờ 6Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 77.4km / 20.23km
Bộ sưu tập

Huy chương