Khoảng cách (km)
Pace
982 Số lần chạy
0 Điểm thưởng
Đơn hàng
2042468.7 Đóng góp (vnđ)

Quốc Thịnh

Mã người dùng: 101194
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
78.5% 32.97km / 42km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
12Ngày 5Giờ 37Phút
0km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
44Ngày 5Giờ 37Phút
0km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
7Ngày 5Giờ 37Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 5.3km / 5km - COT 1:15:00 (Đã chạy 0:25:46)
100% 197.46km / 120km
Bộ sưu tập

Huy chương