Khoảng cách (km)
Pace
795 Số lần chạy
18 Điểm thưởng
Đơn hàng
1366183.7 Đóng góp (vnđ)

Le Thanh Dat

Mã người dùng: 77030
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
0km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
46Ngày 2Giờ 26Phút
64.43km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
3Ngày 2Giờ 26Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 10.34km / 5km - COT 1:15:00 (Đã chạy 1:14:26)
100% 50.96km / 20.23km
Bộ sưu tập

Huy chương