Khoảng cách (km)
Pace
546 Số lần chạy
6 Điểm thưởng
Đơn hàng
1285185.5 Đóng góp (vnđ)

Chương Linh Vũ

Mã người dùng: 181832
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
13.2% 11.11km / 84km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
19Ngày 12Giờ 40Phút
13.2% 11.11km / 84km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
19Ngày 12Giờ 40Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 22.34km / 21km - COT 4:30:00 (Đã chạy 2:03:42)
Bộ sưu tập

Huy chương