Khoảng cách (km)
Pace
1097 Số lần chạy
9 Điểm thưởng
Đơn hàng
3412175 Đóng góp (vnđ)

Đinh Quốc Bảo

Mã người dùng: 176299
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
0km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
44Ngày 5Giờ 42Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 15.01km / 10km - COT 2:30:00 (Đã chạy 1:11:01)
100% 183.16km / 120km
Bộ sưu tập

Huy chương