Khoảng cách (km)
Pace
1007 Số lần chạy
11 Điểm thưởng
Đơn hàng
3322175 Đóng góp (vnđ)

Đinh Quốc Bảo

Mã người dùng: 176299
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
59.6% 71.58km / 120km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
13Ngày 0Giờ 5Phút
54.6% 199.32km / 365km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
312Ngày 0Giờ 5Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 183.16km / 120km
Bộ sưu tập

Huy chương