Khoảng cách (km)
Pace
447 Số lần chạy
0 Điểm thưởng
Đơn hàng
1270323 Đóng góp (vnđ)

Đoàn Phan Huy Cường

Mã người dùng: 205953
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
0km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
40Ngày 13Giờ 4Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 5.49km / 5km - COT 1:15:00 (Đã chạy 1:00:31)
Bộ sưu tập

Huy chương