Khoảng cách (km)
Pace
244 Số lần chạy
6 Điểm thưởng
Đơn hàng
810059.9976766473 Đóng góp (vnđ)

Anh FT

Mã người dùng: 118354
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
23.8% 10.01km / 42km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
18Ngày 3Giờ 30Phút
33.3% 10.01km / 30km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
7Ngày 3Giờ 30Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 21.22km / 21km - COT 4:30:00 (Đã chạy 2:21:10)
Bộ sưu tập

Huy chương