Khoảng cách (km)
Pace
113 Số lần chạy
6 Điểm thưởng
Đơn hàng
90000 Đóng góp (vnđ)

Nguyen Hoang Duy Thien

Mã người dùng: 293705
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
77.8% 32.67km / 42km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
14Ngày 3Giờ 14Phút
0km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
46Ngày 3Giờ 14Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 5.29km / 5km - COT 1:15:00 (Đã chạy 0:44:15)
Bộ sưu tập

Huy chương