Khoảng cách (km)
Pace
471 Số lần chạy
18 Điểm thưởng
Đơn hàng
842409.2799999999 Đóng góp (vnđ)

Mai Hải Đăng

Mã người dùng: 253887
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
21.8% 9.18km / 42km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
19Ngày 2Giờ 14Phút
0km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
46Ngày 2Giờ 14Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành
100% 21.14km / 21km - COT 4:30:00 (Đã chạy 2:09:54)
Bộ sưu tập

Huy chương