Hướng dẫn sử dụng App Vietrace365


  |  

Link Youtube: https://youtu.be/DzsGG5RK3dc

TẢI & CÀI ĐẶT APP VIETRACE365

Hiện Vietrace365 đã ra mắt App chạy bộ tích hợp theo dõi, quản lý người dùng Vietrace365. 

App có tính năng sử dụng và thao tác như trên website. 

Người dùng tải App từ App Store (Iphone) hoặc CH Play (Android)

Sau khi tải ứng dụng về, người dùng đăng nhập vào đúng tài khoản Vietrace365 của mình đã đăng ký nếu đã có tài khoản. 

Nếu chưa có tài khoản, chọn các cách thức đăng ký (Facebook, Gmail, biểu mẫu)

HƯỚNG DẪN RECORD HOẠT ĐỘNG

Bắt đầu hoạt động

Bước 1: Nhấp chọn nút "Record"

Bước 2: Nhấp chọn nút "Bắt đầu"

Lưu ý: Chỉ bắt đầu chạy khi màn hình hiển thị "Định vị GPS sẵn sàng"

Kết thúc hoạt động

Bước 3: Nhấp chọn nút "Dừng"

Bước 4: Nhấp chọn nút "Kết thúc" để kết thúc hoạt động

Bước 5: Kéo màn hình lên và chọn nút "Lưu hoạt động" 

Bước 6: Quay về màn hình trang cá nhân Vietrace365 để kiểm tra hoạt động

Lưu ý: Sau khi kết thúc hoạt động cần bấm lưu ngay lập tức để tránh tình trạng hoạt động bị lỗi GPS. 

*Một số tính năng chưa hoàn thiện đối với record hoạt động trên app Vietrace365:

App chỉ ghi nhận hoạt động, chưa có tính năng xoá, chỉnh sửa, cắt hoạt động.