CÁCH KẾT NỐI STRAVA VỚI VIETRACE365


  |  

CÁCH KẾT NỐI STRAVA VỚI VIETRACE365 (PHIÊN BẢN WEBSITE)

Bước 1: Vào web vietrace365.vn

Bước 2: Đăng nhập và click vào trang cá nhân

Bước 3: Chọn Menu -> Chọn Kết nối ứng dụng

Bước 4: Khi thấy biểu tượng Strava thì chọn “Connect with Strava” 

Bước 5: Khi hệ thống hỏi có Strava chưa -> Click CHƯA

Bước 6: Đăng nhập Strava để kết nối Strava với Vietrace365

CÁCH KẾT NỐI STRAVA VỚI VIETRACE365 (PHIÊN BẢN APP)

Bước 1: Vào App Vietrace365

Bước 2: Đăng nhập và click vào trang cá nhân 

Bước 3: Click chọn dấu bánh răng dưới họ tên

Bước 4: Chọn Kết nối ứng dụng

Bước 5: Khi thấy biểu tượng Strava thì chọn “Connect with Strava”

Bước 6: Khi hệ thống hỏi có Strava chưa -> Click CHƯA

Bước 7: Đăng nhập Strava để kết nối Strava với Vietrace365