HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG


  |  

>> ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG APP VIETRACE365

Lưu ý, chỉ những hoạt động dùng trực tiếp app Vietrace365 mới chỉnh sửa được trên app Vietrace365.

Bước 1: Đầu tiên hãy mở app Vietrace365, sau đó vào trang cá nhân.

Bước 2: Click chọn hoạt động muốn chỉnh sửa.

Bước 3: Sau đó click vào dấu 3 chấm trên cùng bên phải màn hình

Bước 4: Chọn "SỬA HOẠT ĐỘNG".

Bước 5: Sau đó hãy chọn hình thức bạn đã thực sự thực hiện: Chạy bộ/Đi bộ/Đạp xe/Bơi lội.

Bước 6: Hãy chọn "LƯU HOẠT ĐỘNG".

 

>> ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG APP STRAVA

Lưu ý, chỉ những hoạt động dùng trực tiếp app Strava mới chỉnh sửa được trên app Strava.

Bước 1: Vào Strava và đăng nhập

Bước 2: Tại phần Activities, click chọn hoạt động muốn chỉnh sửa loại hình

Bước 3: Click chọn dấu 3 chấm trên góc cùng bên phải

Bước 4: Chọn "Edit activity"

Bước 5: Đổi loại hình theo tên sau: Walk = Đi bộ; Run = Chạy bộ; Ride = Đạp xe; Swimming = Bơi lội v.v.

Bước 6: Sau khi đã đổi loại hình thành công, click chọn "SAVE"

Vậy là bạn đã đổi hình thức hoạt động thành công rồi đó!