Khoảng cách (km)
Pace
869 Số lần chạy
0 Điểm thưởng
Đơn hàng
0 Đóng góp (vnđ)

Đàm Thanh Tuấn

Mã người dùng: 192498
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
92.3% 38.78km / 42km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
14Ngày 3Giờ 22Phút
0km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
46Ngày 3Giờ 22Phút
1125.49km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
193Ngày 3Giờ 22Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành Bộ sưu tập

Huy chương