Hướng dẫn cập nhật kết quả thủ công (Hiện tại không còn được ghi nhận)


  |  

Cập nhật kết quả bằng track log của Vietrace365:

Hình thức này thao tác rất đơn giản, chỉ cần 2 bước là bạn đã được hệ thống cập nhật kết quả.

Bước 1: Bạn đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình, sau đó chọn bạn click vào ảnh đại diện của mình

Bạn Click vào nút "+ Cập nhật tracklog", hiện lên hộp thoại và bắt đầu cập nhật track log tại đây.

Hoặc ở phần "Hoạt động gần đây" 

 

Bước 2: Bạn chèn hình thể hiện buổi chạy, sau đó cập nhật đoạn đường đã chạy và thời gian. Cuối cùng bấm CẬP NHẬT.

Như vậy là bạn đã hoàn thiện cập nhật kết quả bằng track log một cách rất đơn giản.