Hướng dẫn kết nối tới ứng dụng Google Fit để theo dõi bước chân hàng ngày


  |  

Phần 1: Cài đặt Google Fit

Các bạn theo link dưới đây để cài đặt ứng dụng Google Fit:

Sau khi cài đặt, các bạn làm theo các bước dưới đây để đăng ký Google Fit (hướng dẫn được thực hiện trên máy iOS, các bạn dùng máy Android theo các bước tương tự)

Bước 1: Chọn email tài khoản gmail để đăng ký, sau đó chọn "Tiếp tục với tên ...". Sau đó bạn chọn đồng ý các bước theo dõi hoạt động từ Google Fit và cấp quyền truy cập thông tin sức khoẻ bao gồm Số bước chân và Quãng đường đi+chạy

Bước 2: Sau đó bạn thiết lập các mục tiêu hàng ngày theo hướng dẫn trên ứng dụng, tới đây là bạn đã hoàn thành đăng ký với Google Fit.

Phần 2. Kết nối Google Fit với VietRace365

Để có thể tham gia các giải đua tính bước chân, các bạn cần kết nối VietRace365 với tài khoản Google Fit của mình.

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào VietRace365, các bạn vào Trang cá nhân > Menu > Kết nối ứng dụng > và chọn Connect to Google Fit

Bước 2: Bạn chọn chọn đúng tài khoản Google Fit với email đã đăng ký. Sau đó chọn cấp quyền cho VietRace365 theo như bên dưới:

Bước 3: Sau khi cấp quyền thành công, bạn sẽ thấy icon của Google Fit dưới tên mình ở trang cá nhân là đã kết nối thành công.
Để cập nhật lại các hoạt động từ Google Fit, các bạn vào phần kết nối ứng dụng, vào chọn "Cập nhật lại hoạt động từ Google Fit", sau khi cập nhật thành công, các bạn sẽ thấy số bước chân mỗi ngày được hiển thị ở danh sách hoạt động.