Khoảng cách (km)
Pace
28 Số lần chạy
96 Điểm thưởng
Đơn hàng
232000 Đóng góp (vnđ)

Trịnh Thanh Sơn

Mã người dùng: 327159
Biểu đồ hoạt động tháng
Giải đang tham gia
97.5% 40.95km / 42km
BIB
Thời gian còn lại để hoàn thành
14Ngày 3Giờ 17Phút
Hoạt động

Hoạt động gần đây

Giải đã hoàn thành Bộ sưu tập

Huy chương