Giải thưởng dự án chạy bộ phong trào của năm 2023


  |  

Cơ cấu giải thưởng của hạng mục "Dự Án Chạy Bộ Phong Trào Của Năm". Giải thưởng nhằm tôn vinh những dự án xuất sắc, không chỉ vì những thành tựu mà họ đạt được, mà còn vì những đóng góp to lớn cho cộng đồng.
 
🥇 Giải Cúp Vàng: Dự án "Chạy 365 Longrun Hồ Gươm Thứ 7 hàng tuần"
🔹 Tổng giá trị giải thưởng lên đến 8.000.000 VNĐ
• 1 Cúp vàng vinh danh
• 5,000,000 VND
• Quà tặng từ nhà tài trợ
🥈 Giải Cúp Bạc: Dự Án Triệu bước chân hạnh phúc"
🔹 Tổng giá trị giải thưởng lên đến 8.000.000 VNĐ
• 1 cúp bạc vinh danh
• 5,000,000 VND
• Quà tặng từ nhà tài trợ
🥉 Giải Cúp Đồng: Dự án "Family Running Together"
🔹Tổng giá trị giải thưởng lên đến 8.000.000 VNĐ
• 1 cúp đồng vinh danh
• 5,000,000 VND
• Quà tặng từ nhà tài trợ
 
 
Chúc cho các dự án sẽ tiếp tục mang lại nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng trong tương lai.