Couple Run 2023 - Lễ cưới tập thể

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cùng Đoàn Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tổ chức , nhằm nâng cao thể lực, sức khỏe đời sống, rèn luyện thể dục - thể thao; phát huy tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, chia sẻ yêu thương, nâng cao tính cộng đồng, chăm lo sinh viên và thanh niên công nhân khó khăn, đặc biệt hướng tới chương trình Lễ Cưới tập thể năm 2023. 

Toàn bộ số tiền quyên góp của bạn sẽ được đưa vào quỹ tổ chức Lễ cưới tập thể năm 2023.