Quỹ "Bơi 100Km vì Kim Diệu – Cô bé sơ sinh bị bỏ rơi nhưng khát sống"

"Bơi 100Km vì Kim Diệu – Cô bé sơ sinh bị bỏ rơi nhưng khát sống" là mục tiêu mà nhiều anh chị em bơi lội muốn chinh phục và gây quỹ cho Bé Kim Diệu - một bé sơ sinh bị bỏ rơi vào ngày 25/07/2023.

DANH SÁCH NGƯỜI ĐÓNG GÓP

# Người dùng Sự kiện Số tiền Ngày
1
Nguyen Thanh Phong
Giải bơi online gây quỹ đồng hành cùng sự kiện "Bơi 100KM vì Kim Diệu - Cô bé sơ sinh bị bỏ rơi nhưng khát sống" đ
2
Quoc Hiep Ma
Giải bơi online gây quỹ đồng hành cùng sự kiện "Bơi 100KM vì Kim Diệu - Cô bé sơ sinh bị bỏ rơi nhưng khát sống" đ
3
Tâm Phạm
Giải bơi online gây quỹ đồng hành cùng sự kiện "Bơi 100KM vì Kim Diệu - Cô bé sơ sinh bị bỏ rơi nhưng khát sống" đ
4
Phuong Nguyen
Giải bơi online gây quỹ đồng hành cùng sự kiện "Bơi 100KM vì Kim Diệu - Cô bé sơ sinh bị bỏ rơi nhưng khát sống" đ
5
Nguyen Hoa
Giải bơi online gây quỹ đồng hành cùng sự kiện "Bơi 100KM vì Kim Diệu - Cô bé sơ sinh bị bỏ rơi nhưng khát sống" đ
6
Casa Huong
Giải bơi online gây quỹ đồng hành cùng sự kiện "Bơi 100KM vì Kim Diệu - Cô bé sơ sinh bị bỏ rơi nhưng khát sống" đ
7
Nguyễn Trung
Giải bơi online gây quỹ đồng hành cùng sự kiện "Bơi 100KM vì Kim Diệu - Cô bé sơ sinh bị bỏ rơi nhưng khát sống" đ
8
dương phong
Giải bơi online gây quỹ đồng hành cùng sự kiện "Bơi 100KM vì Kim Diệu - Cô bé sơ sinh bị bỏ rơi nhưng khát sống" đ
9
Trường Nguyễn
Giải bơi online gây quỹ đồng hành cùng sự kiện "Bơi 100KM vì Kim Diệu - Cô bé sơ sinh bị bỏ rơi nhưng khát sống" đ
10
LÊ THỊ BÍCH HỒNG
Giải bơi online gây quỹ đồng hành cùng sự kiện "Bơi 100KM vì Kim Diệu - Cô bé sơ sinh bị bỏ rơi nhưng khát sống" đ