BIDV BIÊN HÒA RUN TOGETHER 2020

ĐÂY LÀ GIẢI CHẠY TRỰC TUYẾN NỘI BỘ - DÀNH RIÊNG CHO CBNV BIDV BIÊN HÒA
Miễn phí tham gia
Cự ly tham gia
180km
Hoạt động hợp lệ
Chạy bộ, đi bộ Hoàn thành cuộc đua với
một hoặc nhiều hoạt động tích luỹ
76 Người tham gia

Tổng số VĐV đã thực hiện:

Tổng số KM đã thực hiện:

Tổng số KM được cộng thêm:

Tổng số hoạt động:

VĐV đã hoàn thành:

VĐV không hoàn thành:

VĐV chưa hoàn thành:

VĐV Nam:

VĐV Nữ:

Tổng số nhóm:

Tổng số quốc gia:

Cự ly :

Chi tiết
Giải thưởng
Điều lệ
Kết quả
Chi tiết

Căn cứ Chương trình hoạt động của Công đoàn Chi nhánh năm 2020 và các năm tiếp theo; Công đoàn cơ sở Chi nhánh Biên Hoà tổ chức phát động Giải chạy thường niên BIDV Biên Hoà cụ thể như sau:
Giải chạy thường niên BIDV Biên Hoà (sau đây gọi tắt là Chương trình) nhằm nâng cao sức khoẻ và tạo phong trào thi đua rèn luyện thể dục thể thao trong Đoàn viên – Người lao động tại Chi nhánh Biên Hoà. Đây là sự kiện thể thao nội bộ do BIDV Biên Hoà tổ chức định kỳ hàng năm.


I. Tổng quan về Giải chạy:
1. Đối tượng tham gia:
- Tất cả CBCNV, người lao động tại BIDV Biên Hoà (Chương trình hoàn toàn miễn phí).
- Trong đó thành phần bắt buộc là tất cả Đoàn viên – Người lao động trong Chi nhánh. Thành phần khuyến khích tham gia là Đoàn Viên – Người lao động đang trong thời kỳ thai sản, đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng hoặc có chỉ định của bác sĩ về việc không được tham gia các hoạt động đi bộ/chạy.
- Người tham gia (VĐV) đăng ký tham gia chương trình, sử dụng ứng dụng Strava với Nhóm BIDV Biên Hoà (https://www.strava.com/clubs/BIDV-BienHoa), nền tảng website https://VietRace365.vn và được tự do thực hiện hoạt động đi bộ/chạy ngoài trời vào thời gian và địa điểm tùy ý.

2. Thời gian dự kiến: Chương trình gồm chặng đua từng Quý và cả năm:
2.1. Thời gian chung của Chương trình:
a. Năm 2020:
- Bắt đầu từ 00:01:00 ngày 01/04/2020 và kết thúc vào 23:59:00 ngày 31/12/2020.
- Tính theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).
b. Các năm tiếp theo:
- Bắt đầu từ 00:01:00 ngày 01/01 và kết thúc vào 23:59:00 ngày 31/12 của năm đó.
- Tính theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).
2.2. Thời gian của “Thử thách hàng Quý”:
- Bắt đầu từ 00:01:00 ngày đầu tiên của Quý và kết thúc vào 23:59:00 ngày cuối cùng của Quý.
2.3. Thời gian, Địa điểm của “Hội ngộ cuối Quý”:
- Dự kiến Chi nhánh sẽ tổ chức chạy tập trung vào thời điểm cuối Quý, thời gian và địa điểm sẽ được thông báo trên website của Chương trình trước 1 tuần diễn ra sự kiện.
- Riêng năm 2020 do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 nên dự kiến triển khai trong Quý III và Quý IV.

II. Cách thức tính thành tích:
1. Đối với VĐV:
- Thành tích để xếp hạng: Là số km hợp lệ của VĐV (Riêng sự kiện “Hội ngộ cuối Quý” số km hợp lệ sẽ được nhân đôi).
- Kết quả xếp hạng VĐV được tính trên tổng số VĐV tham gia sự kiện và được phân chia theo xếp hạng Nam, Nữ.
2. Đối với Đội:
- Thành tích để xếp hạng: Là tổng số km chạy hợp lệ của tất cả các VĐV tham gia Chương trình trong Đội.
- Kết quả xếp hạng Đội được tính trên số đội tham gia là các Tổ công đoàn tại Chi nhánh (hiện nay là 05 Tổ công đoàn).

III. Hình thức khen thưởng:
1. Khen thưởng đối với VĐV xuất sắc:
1.1. Khen thưởng thành tích cá nhân:
Giải thưởng thành tích năm: Cá nhân VĐV đạt tối thiểu 200km: phân theo xếp hạng Nam, Nữ
- Giải nhất: đồng hồ thông minh theo dõi vận động (02 giải: nam – nữ)
- Giải nhì: quà tặng hoặc tiền mặt trị giá 800 ngàn đồng (02 giải: nam – nữ)
- Giải ba: quà tặng hoặc tiền mặt trị giá 500 ngàn đồng (02 giải: nam – nữ)
Tổng cộng có 6 giải cá nhân (cả Nam và Nữ)
Giải thưởng thành tích Quý: Cá nhân đạt tối thiểu 90km/Quý, tính riêng rẽ từng Quý, không tính lũy kế.
- Top 5 VĐV nam và Top 5 VĐV nữ: Áo thể thao giải chạy BIDV Biên Hòa
Tổng cộng có 10 giải cá nhân/Quý (cả Nam và Nữ)
2.2. Khen thưởng thành tích tập thể:
- Tổ Công đoàn có thành tích cao nhất và đạt tối thiểu 150km/VĐV: 01 giải nhất trị giá 1 triệu đồng

2. Đối với VĐV chưa đạt kết quả tối thiểu:
- VĐV phải có thành tích tối thiểu 20km/tháng và 05 lần tham dự Chương trình/tháng.
- Đối với các VĐV không đủ thành tích tối thiểu thì căn cứ vào thành tích ghi nhận tại website Chương trình, Tổ trưởng tổ công đoàn chịu trách nhiệm thu của VĐV 10.000đ/lần tham dự và 5.000/km đối với số lần-số km dưới mức tối thiểu.

IV. Tổ chức thực hiện:
- Các Tổ trưởng Tổ công đoàn chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách VĐV trong Tổ tham gia chương trình gửi về đ/c Phạm Nguyên ([email protected]) trước 16g00 ngày 31/03/2020, trường hợp các VĐV chưa được đăng ký sẽ không được ghi nhận kết quả và không có tên trên website của chương trình (Chi tiết cách thức đăng ký, thể lệ tại Phụ lục kèm theo)
- Định kỳ trước ngày 05 của tháng tiếp theo, BTC sẽ công bố kết quả của tháng trước liền kề, danh sách các VĐV không đủ thành tích tối thiểu và số tiền phạt (nếu có). Tổ trưởng các Tổ Công đoàn hoàn thành việc thu phạt và chuyển về Kế toán Công đoàn trước ngày 10. Toàn bộ khoản thu phạt sẽ được bổ sung vào Quỹ hoạt động của giải chạy.
- Giải thưởng Quý dự kiến trao thưởng vào trước ngày 15 của Quý tiếp theo liền kề, giải thưởng năm sẽ trao thưởng trong chương trình Hội nghị Người lao động hoặc một dịp trang trọng khác.
- Căn cứ kết quả tham gia giải chạy, các Tổ công đoàn và các Phòng xem xét ghi nhận đánh giá hoàn thành nhiệm vụ theo KPIs cho cán bộ nhân viên định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức giải chạy thường niên của Công Đoàn cơ sở BIDV Biên Hòa. Đề nghị các Tổ công đoàn, Đoàn viên – Người lao động tích cực hưởng ứng tham gia nhằm nâng cao sức khỏe thể lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh của Chi nhánh. 

Giải thưởng

Hình thức khen thưởng:

+ Huy chương điện tử

+ Giấy chứng nhận.


1. Khen thưởng đối với VĐV xuất sắc:
1.1. Khen thưởng thành tích cá nhân: 
Giải thưởng thành tích năm: Cá nhân VĐV đạt tối thiểu 200km: phân theo xếp hạng Nam, Nữ
- Giải nhất: đồng hồ thông minh theo dõi vận động (02 giải: nam – nữ)
- Giải nhì: quà tặng hoặc tiền mặt trị giá 800 ngàn đồng (02 giải: nam – nữ)
- Giải ba: quà tặng hoặc tiền mặt trị giá 500 ngàn đồng (02 giải: nam – nữ)
Tổng cộng có 6 giải cá nhân (cả Nam và Nữ)
Giải thưởng thành tích Quý: Cá nhân đạt tối thiểu 90km/Quý, tính riêng rẽ từng Quý, không tính lũy kế.
- Top 5 VĐV nam và Top 5 VĐV nữ: Áo thể thao giải chạy BIDV Biên Hòa
Tổng cộng có 10 giải cá nhân/Quý (cả Nam và Nữ)
2.2. Khen thưởng thành tích tập thể:
- Tổ Công đoàn có thành tích cao nhất và đạt tối thiểu 150km/VĐV: 01 giải nhất trị giá 1 triệu đồng

2. Đối với VĐV chưa đạt kết quả tối thiểu: 
- VĐV phải có thành tích tối thiểu 20km/tháng và 05 lần tham dự Chương trình/tháng. 
- Đối với các VĐV không đủ thành tích tối thiểu thì căn cứ vào thành tích ghi nhận tại website Chương trình, Tổ trưởng tổ công đoàn chịu trách nhiệm thu của VĐV 10.000đ/lần tham dự và 5.000/km đối với số lần-số km dưới mức tối thiểu.

Điều lệ

- Người tham gia (VĐV) đăng ký tham gia chương trình, sử dụng ứng dụng Strava với Nhóm BIDV Biên Hoà (https://www.strava.com/clubs/BIDV-BienHoa), nền tảng website https://VietRace365.vn và được tự do thực hiện hoạt động đi bộ/chạy ngoài trời vào thời gian và địa điểm tùy ý.

1. Đối với VĐV:
- Thành tích để xếp hạng: Là số km hợp lệ của VĐV (Riêng sự kiện “Hội ngộ cuối Quý” số km hợp lệ sẽ được nhân đôi).
- Kết quả xếp hạng VĐV được tính trên tổng số VĐV tham gia sự kiện và được phân chia theo xếp hạng Nam, Nữ.
2. Đối với Đội:
- Thành tích để xếp hạng: Là tổng số km chạy hợp lệ của tất cả các VĐV tham gia Chương trình trong Đội.
- Kết quả xếp hạng Đội được tính trên số đội tham gia là các Tổ công đoàn tại Chi nhánh (hiện nay là 05 Tổ công đoàn).

3. Đối với VĐV chưa đạt kết quả tối thiểu: 
- VĐV phải có thành tích tối thiểu 20km/tháng và 05 lần tham dự Chương trình/tháng. 
- Đối với các VĐV không đủ thành tích tối thiểu thì căn cứ vào thành tích ghi nhận tại website Chương trình, Tổ trưởng tổ công đoàn chịu trách nhiệm thu của VĐV 10.000đ/lần tham dự và 5.000/km đối với số lần-số km dưới mức tối thiểu.

- BTC có quyền kiểm tra kết quả người chơi cung cấp nếu nghi ngờ kết quả không trung thực.

Kết quả

Bảng kết quả cá nhân

 
 
STT Vận động viên Kết quả
km
Pace:
Speed: km/h
km
Pace:
Speed: km/h

Bảng kết quả Tập thể/Đơn vị/CLB

# Club Thành viên đã đăng ký Quãng đường (km) Quãng đường TB (km)
{{clubScore.rank}}

Bảng kết quả theo Quốc gia

# Quốc gia Thành viên đã đăng ký Quãng đường (km)

Bảng kết quả theo các Tỉnh/TP Việt Nam

# Tỉnh/TP Thành viên đã đăng ký Quãng đường (km)

Giải đua bạn có thể quan tâm

Miễn phí tham gia